Pengesa Automatike

Pengesa Automatike

Shtyllat e H Linermann Security Line sigurojnë kontroll të besueshëm dhe fleksibël të hyrjes.

Në varësi të frekuencës së përdorimit dhe aplikimit, zgjidhni nga:

 • Shtylla automatike
  Shtylla gjysmë automatike
  Shtyllat e lëvizshme
  Shtylla fikse
  Ikona e shtyllave të Linjës së Sigurisë së Lartë
  Nëse dëshironi të siguroni zona veçanërisht të ndjeshme nga hyrja e paautorizuar, shtyllat tona nga Linja e Sigurisë së Lartë Hörmann ofrojnë një zgjidhje për çdo kërkesë. Rezistenca e shtyllave tona të Sigurisë së Lartë u verifikua në teste reale të përplasjes dhe më pas u çertifikua me standardet ndërkombëtare.

Në varësi të frekuencës së përdorimit dhe aplikimit, zgjidhni nga:

Shtylla automatike
Shtyllat e lëvizshme
Shtylla fikse